* 4-6-2023: Gouden priesterjubileum van emeritus pastoor Frans Delahaije 

Afbeelding met persoon, muur, overdekt, person

Automatisch gegenereerde beschrijving

Van harte wensen wij emeritus pastoor Drs. Frans Delahaije proficiat met zijn gouden priesterjubileum! Op 2 juni 1973 werd hij in de St. Pancratiuskerk in Heerlen door Mgr. J. Gijsen tot priester gewijd. In 1983 werd hij pastoor van de parochie St. Pieter beneden en in 1996 ook van de parochie St. Pieter op de berg. In 2016 ging hij met emeritaat, maar bleef als assistent pastoraal actief tot nu toe. Om pastoor Frans te bedanken voor zijn grote pastorale inzet, bieden het pastorale team en het kerkbestuur de gouden jubilaris een feestelijke H. Mis aan op zondag, 4 juni 2023 om 9.45 uur in de kerk Sint Pieter Beneden, met medewerking van de beide St. Ceciliakoren, het koor Anastasis en het Dragersgilde van de H. Petrus. Aansluitend wordt de jubilaris onder de vrolijke klanken van Harmonie Sint Pieter 1890 naar het Buurtcentrum van Sint Pieter aan de Pastoor Kribsweg 14 begeleid. Daar is een receptie tot 13.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.  

Pastoor Jan Vries