* 7-10-2023: Pelgrimstocht Sterre der Zee

Beste Pelgrims,

Wij zijn verheugd om jullie te kunnen meedelen dat dit jaar de Sterre der Zee-Pelgrimstocht naar Maastricht weer zal plaatsvinden en wel op zaterdag 7 oktober 2023. De organisatie zal in samenspraak met Pastoor Vries en de kapelaan Robin Thomas van de Onze Lieve vrouw “Sterre der Zee” Basiliek in Maastricht plaatsvinden. Kapelaan Robin heeft tevens toegezegd om dit jaar samen met ons te pelgrimeren naar Maastricht.

De Pelgrimstocht is de start van het bisdomfeest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee en start op zaterdag 7 oktober met de Pelgrims-voettocht vanaf de Sterre der Zee-kapel van Winthagen (Voerendaal).

De pelgrims die de volledige tocht met een totale lengte van 25 km met ons willen ondernemen, worden gevraagd om zich te verzamelen om 8.30 uur op het station van Voerendaal.

Voor wie de volledige tocht te zwaar is, kan zich ook aansluiten bij de Sterre der Zee-kapel in Winthagen (22 km), in Schin op Geul bij Hotel Salden (16 km) of de parochiekerk Schin Geul, bij cafe De Holle Eik of de St. Gerlachuskerk te Houthem (10 km). Op de voornoemde locaties worden momenten van rust en bezinning gehouden, waarbij er aandacht zal worden besteed aan het thema van dit jaar: “Maria, Koningin van de vrede” met ondertitel “Gebed om vrede in Oekraïne”. U wordt ook in de gelegenheid gesteld om op de dag zelf intenties aan te leveren bij kapelaan Robin. Tevens wordt u uitgenodigd om zelf teksten, gebeden, gedichten, liederen etc. mee te brengen voor de bezinningsmomenten, passend bij het thema.

We verwachten rond 17.00 uur aan te komen in de Sterre der Zeekapel van de Onze Lieve Vrouwekerk. Pastoor Vries zal zorg dragen voor de ontvangst van de pelgrims en zal de tocht afsluiten met een bezinningsmoment in de kapel. Wij sluiten de dag af met een ontvangst in de parochiezaal van de Onze Lieve Vrouwekerk, waar de pelgrims een kopje soep, koffie en broodjes kunnen nuttigen. 

Let op: U wordt gevraagd om zich vooraf aan te melden voor deelname. 

Wij zijn dan beter in staat om de inkoop te regelen voor de afsluitende maaltijd. Verder is de deelname gratis. Uiteraard is het mogelijk, als u genoten hebt van deze tocht, om voor de kosten van de ontvangst in de parochiezaal en de organisatie een kleine bijdrage te doneren.

Voor ieders veiligheid vragen wij u om niet deel te nemen aan de tocht als u verkoudheidsverschijnselen heeft of u zich niet lekker voelt. Wij willen u erop wijzen dat voldoende wandelconditie is vereist om deel te nemen aan deze pelgrimstocht. Neem voor onderweg ook voldoende drinken en een lunchpakket mee.

Hieronder volgt het verloop van de wandeling voor diegene die later willen aansluiten:
9.15 uur: Opening Sterre der Zee-kapel Winthagen (22 km); 
10.50 uur: Hotel Salden Tolhuisstraat 1a Schin op Geul (17 km); 
11.30 uur: Parochiekerk Schin op Geul (16 km);
13.45 uur: Cafe “ De Holle Eik” te Houthem;
14.25 uur: Parochiekerk St. Gerlach (10 km);

Wij hopen u allen weer te mogen begroeten tijdens deze mooie pelgrimstocht. Wij wensen jullie veel plezier maar vooral veel devotie toe tijdens deze tocht naar Maria Sterre der Zee.

Zijn er vragen dan kunt u altijd met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet.

Bert van den Hof (06-40254245), bert@vandenhofcenk.nl
Leo van der Helden (06-22520933), le.helden1@home.nl

Als organisatoren aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor ongevallen, overlijden en/of elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de wandeltocht overkomt. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, vermissing of diefstal van goederen die de wandelaar voorafgaand, tijdens of na de wandeltocht in zijn bezit heeft.