* Actie Kerkbalans 2023


Actie Kerkbalans 2023

In de eerste week van februari krijgen parochianen per brief een persoonlijke uitnodiging om ook in 2023 onze parochie geldelijk te ondersteunen.

Met “Geef vandaag voor de kerk van morgen” laat u merken dat u geeft om uw kerk!

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

U kunt Uw bijdrage storten op rekeningnummer
NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Parochie O. L. Vrouw Tenhemelopneming
met vermelding van: Kerkbijdrage 2023

of

U kunt Uw bijdrage storten op rekeningnummer
NL41 SNSB 0858 2429 07 t.n.v. Parochie Sint Pieter
met vermelding van: Kerkbijdrage 2023

Hieronder de brief: