Presentatie ‘De Bidweg van de Sterre der Zee, Parel van Maastricht’

November vorig jaar is de Bidweg van de Sterre der Zee bijgeschreven in de zogeheten Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Met recht kunnen we dit zien als een historisch moment waaraan de media veel aandacht hebben geschonken.

Intussen roept de bijschrijving in de Inventaris allerlei vragen op. Wat is de betekenis van de bijschrijving? Welke voordelen heeft de bijschrijving? Wekt de bijschrijving ook verwachtingen? De hamvraag is misschien wel: waarom is de Bidweg van de Sterre der Zee bijgeschreven?

Hierover zal Luc Vosters een presentatie houden. Luc Vosters is vice-voorzitter van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee en kartrekker van het project Bidweg van de Sterre der Zee als immaterieel erfgoed.

Als titel heeft Luc zijn presentatie meegegeven:

‘De Bidweg van de Sterre der Zee, Parel van Maastricht’.

De presentatie heeft plaats in de parochiezaal aan de Stokstraat 46A te Maastricht op dinsdag 28 februari aanstaande vanaf 20:00 uur tot ongeveer 21:30 uur.

U bent voor deze presentatie van harte uitgenodigd. Om organisatorische redenen gelieve u zich wel aan te melden. U kunt dit doen bij het parochiekantoor via e-mail info@olv-sintpieter.nl of telefonisch via 043-3214694.