Accueil / Schatkamer


De schatkamer

De Schatkamer is weer open!

De officiële heropening van de schatkamer is in mei 2024, maar de schatkamer is nu al geopend.

Entree prijzen:
Volwassenen – € 5,00
Studenten – € 3,00
Kinderen tot 12 jaar gratis

Openingstijden zijn van maart tot en met december:
dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur

In de schatkamer treft u voorwerpen aan van kerkelijke kunst door de eeuwen heen. Van een zeer bijzonder en wereldberoemd byzantijns reliekdoosje uit de 9e eeuw tot modern kerkelijk vaatwerk uit de 20ste eeuw. Van het “levietenkleed” van St. Lambertus de voorlaatste bisschop van Maastricht uit de 9e eeuw, tot reliekhouders uit de vorige eeuw. Eeuwenoude schilderijen en beelden tot de stola van paus Joannes Paulus II.

Uiteraard is er ook ruimte ingericht voor het genadebeeld van ‘Slevrouwe’. Hier wordt uitvoerig ingegaan op de historie en de cultuur van deze Mariaverering.

Sinds juli 2018 hangt het schilderij van de Droom van Jacob, één van de pronkstukken van de Schatkamer, na een grondige restauratie door het Restauratie Atelier Limburg weer in volle glorie te pronken als blikvanger bij betreden van de schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Het betreft hier een olieverfschilderij op hout van een onbekende maker uit de eerste helft van de zestiende eeuw. 


Accueil

Openingstijden accueil: dinsdag t/m zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

De Basiliek Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee is een kerk zonder drempel die gastvrij is voor ieder die komt:

 • om samen te vieren en ons geloof uit te dragen;
 • om samen stil te staan bij de belangrijke momenten in ons leven;
 • om als pelgrim rust en inspiratie te vinden;
 • om als bezoeker te genieten van onze prachtige kerken en kunstschatten;
 • om deel te nemen aan concerten, lezingen en programma van onze cultuurkerk;
 • om alleen of samen in actie te komen voor medemensen, voor kerk en wereld.

Kortom, wij zijn een gastvrije kerk voor wijk, stad en regio.

Dagelijks komen veel pelgrims en bezoekers naar de basiliek en de kapel van de ‘Sterre der Zee’. Meestal gaat het om een kortstondig bezoek. Iedereen is welkom en daar doen wij moeite voor: een ruime openstelling en goede toegankelijkheid van de kaarsenkapel, kerk, crypte, kruisgang, pandhof en schatkamer. Het kortstondig bezoek kan een moment van ontmoeting en ervaring worden, waarin mensen een luisterend oor geboden wordt en wellicht inhoudelijk iets kan worden meegegeven. De gastvrije kerk wordt zichtbaar in de vrijwilligers van de accueil, de gastvrouwen en gastheren (ontvangstbalie), de rondleiders, de medewerkers van de accueil-winkel in de kruisgang en de suppoosten van de schatkamer.

Gastvrouwen en gastheren
Sinds medio 2020 bemensen de gastvrouwen en gastheren van de basiliek de ontvangstbalie achterin de kerk. Dagelijks is er één aanwezig. Hun doel is bezoekers gastvrij te ontvangen, ze wegwijs te maken in onze monumentale basiliek door informatie te geven, de audiotour aan te bieden en door te verwijzen naar de accueil-winkel of schatkamer.
Onze gastvrouwen en gastheren zijn van dinsdag t/m zaterdag in de ochtenden en de middagen aanwezig, behalve in de maanden januari en februari.

Accueil-winkel
In de kruisgang van de basiliek vindt u de accueil-winkel. Onze vrijwilligers bieden hier een ruime sortering van devotionalia aan, o.a.:

 • Houtsnijwerk beeldjes van de Sterre der Zee;
 • De Mariakalender “Vieren en Gedenken met Maria”;
 • Een grote variatie aan kerstkaarten, o.a. met foto’s van het retabel van het altaar van de Sterre der Zee;
 • Kruisen
 • Bijbels en boeken
 • Iconen
 • Devotiekaarsen
 • Prentjes van de Sterre der Zee
 • Rozenkransen en tientjes
 • Kerststalletjes

Ook zijn er diverse CD’s á € 10,00 per stuk te koop, zoals:

 • Maria-cd: Maria bezongen vanuit Slevrouwe
 • Orgelspel op het Séverin-orgel (1654) door Hans Leenders
 • Doppel Porträt, orgel cd van Hans Leenders
 • Liturgische spelen in de Euregio, Maastrichts Paasspel en het Herodus-spel, door de Schola Maastricht
 • Gregoriaanse gezangen door de Schola Maastricht.

U kunt ook bestellen via: info@olv-sintpieter.nl

Betaling:

 • STICHTING ACCUEIL OLV BASILIEK MAASTRICHT;
 • rek nr NL 76 ABNA 0451285484;
 • onder vermelding van het gewenste, vermeerderd met portokosten naargelang het gewicht;
 • Wilt u duidelijk uw naam, adres, postcode en plaatsnaam vermelden.

Openingstijden accueil: dinsdag t/m zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.