Kerkbestuur


Kerkbestuur

Het kerkbestuur behartigt de materiële en financiële belangen van de parochie en het kerkgebouw. Het kerkbestuur staat onder voorzitterschap van onze pastoor mgr. dr. J.G.M. (Jan) Vries.

Kerkbestuursleden worden benoemd door de bisschop. De leden van het kerkbestuur van de Federatie Onze Lieve Vrouw & Sint Pieter te Maastricht zijn:

 • Voorzitter: de heer J.G.M. (Jan) Vries, pastoor, T: 043-3213854, E: pastoor@olv-sintpieter.nl of jgmvries@hetnet.nl
 • Secretaris: mevrouw M.W.M. (Tilly) Hoorn-te Boekhorst, T: 043-3210183, E: tillyteboekhorst@gmail.com
 • Penningmeester: de heer E.H.A. (Emiel) van Helsland, T: 043-3580940, E: evanhelsland@gmail.com
 • Leden:
  • de heer J. (Jos) van Beek
  • mevrouw L. (Lydia) Beerkens
  • mevrouw L. (Liesbeth) Brans
  • mevrouw H.L.L. (Hoy Lin) Moo
  • de heer J.P.J.M. (Jan) Voorvelt
  • de heer P.P.C. (Piet) Walthaus