Bidweg


Bidweg

De Bidweg van de Sterre der Zee in Maastricht heeft een zeer oude geschiedenis. Ze is vijf eeuwen geleden ontstaan bij de paters Franciscanen, die traditioneel op Paasmaandag, vanuit hun klooster aan de Sint-Pieterstraat (het huidige archiefgebouw) een grote processie hielden met het Mariabeeld, dat later Sterre der Zee werd genoemd.

De Bidweg is een route langs een aantal straten in Maastricht die men al biddend aflegt. De Bidweg begint bij het beeld Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee en eindigt daar ook.

De Bidweg wordt sindsdien altijd via dezelfde route gelopen. Het tracé is slechts één keer aangepast, toen de Franciscanen vanaf 1700 hun nieuwe klooster aan de huidige Minderbroedersberg betrokken.
Men kan de Bidweg alleen lopen, in stilte. Wanneer het beeld van de Sterre der Zee meegedragen wordt, spreekt men van een “Grote Bidweg”. De Bidweg wordt nog altijd gelopen, nog altijd volgens dezelfde route, en behoort daarmee tot het religieus-cultureel erfgoed van Maastricht.

De Bidweg van de Sterre der Zee in Maastricht is erkend als immaterieel erfgoed en is ingeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland!

Boekje met daarin de route van de Bidweg en de beelden langs de Bidweg en een boek over de geschiedenis van de Bidweg zijn verkrijgbaar bij het Accueil van onze basiliek.