Gezinskerk


Gezinskerk

Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw hebben vitale wijken waar veel gezinnen met kinderen en jongeren wonen. De parochies nodigen hen graag uit om het geloof in Jezus Christus te leren kennen en samen te beleven in vieringen, bijeenkomsten en activiteiten. Met elkaar vormen wij een ā€˜gezinskerkā€™.


Kinderwoorddiensten en Gezinsmis

Bij een H. Mis met kinderwoorddienst worden de kinderen aan het begin uitgenodigd naar de sacristie te gaan voor een eigen woorddienst. Zij maken op een eenvoudig niveau kennis met het evangelieverhaal van de zondag en met de bijzondere feesten en tijden van het kerkelijk jaar. Tijdens de geloofsbelijdenis komen de kinderen weer terug naar de kerk. Zij vertellen kort iets of spreken enkele voorbeden uit.

Tijdens een gezinsmis is heel de H. Mis op de kinderen betrokken. De kinderen blijven in de kerk en de lezingen, preek en misteksten zijn aan hun begripsniveau aangepast. Zij kunnen meer actief aan de H. Mis deelnemen. Het Familiekoor (kinderkoor) zingt.

Voor actuele informatie zie parochieblad – kinderpagina.