Bezoekersgroepen


Bezoekersgroepen

De bezoekersgroep Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter bezoekt parochianen in onze parochies, ook in een verpleegkliniek of woonzorgcentrum. 

“Ik was ziek en ik heb niemand van de parochie gezien.”
Die opmerking horen we wel eens. In verband met de wet op de privacy wordt aan de parochie niet meer doorgegeven of iemand in het ziekenhuis of zorginstelling is opgenomen. Dus weten wij ook niet of iemand ontslagen is en weer thuis is. Als u bezoek op prijs stelt, laat het ons a.u.b. zelf even weten via het parochiekantoor, of via iemand anders en dan komt pastoor Jan Vries, kapelaan Robin Thomas of een lid van de parochiële bezoekersgroep u bezoeken.

H. Communie thuis ontvangen
Voor parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen door ziekte of andere omstandigheden bestaat de mogelijkheid om thuis de H. Communie te ontvangen. Wilt u hier gebruik van maken neem dan contact op met het parochiekantoor.

De nabestaandenbezoekersgroep brengt vanuit de parochiegemeenschap medeleven over. Een werkgroeplid kan, voor wie die dat wil, “een eindje meelopen” in het rouwproces en steun geven om samen het verdriet en gevoelens te verwoorden en op zoek te gaan naar een nieuwe zin(-geving) in het veranderde leven. 
Contactpersoon: Mevr. M. Sprenger T: 043-3217161 E: margosprenger@hotmail.com

De bezoekersgroep 80+ brengen 80-plussers rond hun verjaardag een gelukwens. Contact via het parochiekantoor.