Broederschap Sint Jozef


Broederschap Sint Jozef

De Broederschap van Heilige Jozef van de Goede Dood werd opgericht in de parochiekerk van de H. Nicolaas op 21 augustus 1655. De broederschap bestaat uit een aantal heren (ook genoemd meesters) en dames.

De doelstellingen van de broederschap zijn het bevorderen van de verering van de H. Jozef, het opluisteren van kerkelijke plechtigheden en het begeleiden van het Allerheiligste tijdens processies binnen en buiten de kerk door het dragen van de hemel of baldakijn.

De voornaamste activiteiten zijn de viering van de St. Jozefdag op 19 maart, de viering van de Eerste Vrijdag van de maand door het bijwonen van de Mis, deelname aan de jaarlijkse processie op Paasmaandag, het organiseren van de jaarlijkse bedevaart naar het heiligdom van de H. Jozef te Leuven, gehouden sinds 1901.

Het bestuur wordt gevormd door de syndicus, de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en enkele bestuursleden.

Secretaris van de Broederschap is de heer J.M.H. Boetsen, Kemenadeplein 24A, 6222 VG Maastricht,
T: 043-3631388, bepboetsen@home.nl