Dragers gordel van Maria


Dragers gordel van Maria

De Basiliek van Onze Lieve Vrouw bezit een middeleeuwse reliek, de zogenaamde Gordel van Maria. Volgens de vrome legende zou Maria tijdens haar Tenhemelopneming deze gordel naar beneden hebben laten vallen, om de ongelovige Thomas te overtuigen van haar tenhemelopneming. 
Bij de processies, waaraan onze Basiliek deelneemt, wordt de Gordel van Maria gedragen door een groep jonge meisjes.
Meisjes die willen deelnemen kunnen zich melden bij:
mevr. Truus Wanrooij-Roks, Kleine Looiersstraat 29, 6211 JL Maastricht, T 043–3254443.