Dragersgilde H. Petrus


Dragersgilde H. Petrus

St. Petrus waakt over St. Pieter

Tegen de heersende tijdsgeest in dat religieuze beleving, het uitdragen van christelijke relikwieën en gevoel van samenhorigheid uit de gratie is, is een aantal stoutmoedige mannen tot de overtuiging geraakt dat het tij moet worden gekeerd. Dat dit lijkt te slagen is de afgelopen jaren gebleken. De intentie waarmee ze met het vuur in hun hart en de geestelijke bevlogenheid in hun hoofden hun adoratie voor St. Petrus etaleren, is een waardig en nobel streven het straatbeeld te verrijken met de aanwezigheid van de beschermheilige van St. Pieter. 

Onze voorouders van St. Pieter hadden al een drager- en broedersgilde voordat het populair werd in Maastricht. Wij zijn in hun voetsporen gaan staan en zullen de weg blijven lopen die wellicht ongewis is, maar de moeite waard het avontuur aan te gaan. We zullen schampere opmerkingen krijgen van modernisten, atheïsten en cultuurbarbaren die in onze uitdraging een anachronisme zullen herkennen. Maar wij trekken ons daar niets van aan. Wij gaan door waar anderen stopten. Met gepaste trots en fierheid bekennen wij dat de Rooms Katholieke traditie nog steeds levendig is, al is het maar op waakvlamstand. We shall never surrender! 

Na deze heroïsche ‘coming-out’ staat er weer een nieuw seizoen processietrekken op de agenda. De glorievolle tijd voor het Dragersgilde St. Petrus begint op 2e paasdag met de kleine ‘Slevrouwe processie’. Onze kleding is reeds uit de mottenballen gehaald. Het her- en verstelwerk is reeds begonnen. Het aangezicht van St. Petrus is opgepoetst. De plooien van het kleed van de draagbaar zijn gestreken. Verse bloemen zijn al besteld.

We gaan weer een jaar vol broederschap en devotie tegemoet. De voortekenen zijn gunstig. God is ons goed gezind en heeft zijn dienstknecht van het eerste uur aangesteld om over ons en St. Pieter te waken. Ja lieve mensen, we zijn bevoorrecht dat we dit nog mogen doen. Het zal ons in dank worden afgenomen. Wees daar maar alvast van overtuigd. God laat zijn werkers van het eerste uur niet zonder beloning terug naar huis keren.

Hoe vaak we bij elkaar komen
Het streven is dat we bij een aantal processies aanwezig zijn.
Hieronder zijn een aantal vaste processies te weten:
St Servaas processie, OLV processie, Processie St.Pieter en Processie zwarte Kruis in Wijck.

Daarnaast maken wij met 1 of 2 andere kerkwijken in of buiten Maastricht afspraken om ook hier met Petrus in de processie mee te lopen. Afgelopen jaren: Heiligdomsvaart Maastricht, Hasselt en verschillende wijken in Maastricht. 

Als extra vindt er eenmaal per jaar een familiedag plaats die in het teken staat van saamhorigheid en gezelligheid. 

En uiteraard een jaarvergadering met de toekomstvisie van ons Gilde mag niet ontbreken.


Aantal leden
Momenteel ca 30 actieve leden en het contributiebedrag bedraagt (2020) € 30,00 euro p/j.

Contactinformatie
Peter van Eijsden, E petervaneijsden@ziggo.nl, T 06-26052175

Correspondentie/secretaris
P. Hendrikx
p/a  St. Amandusstraat 17
6212CL Maastricht 

Facebook
Dragersgilde Heilige Petrus