Uitvaart


Uitvaart

Als iemand overlijdt, is het voor nabestaanden van belang om op zorgvuldige en waardige manier afscheid te nemen. De parochie biedt u daarbij hulp. De kerk biedt door haar sfeer en haar koor en liturgie een goede gelegenheid voor zo’n afscheid. In woorden en gebaren wordt de overledene geëerd, en de hoop wordt uitgesproken dat God ons draagt voor altijd.

Een uitvaart in een van onze kerken wordt meestal door de uitvaartonderneming namens de familie geregeld.
Voor een uitvaart kunt u ook zelf contact opnemen met het parochiekantoor.

 

Naast de uitvaartdienst is er tevens de mogelijkheid van een avondwake. Zie: avondwake. 
Ook na de uitvaart kunnen parochianen u begeleiden in uw verwerking van het verlies. Zie: rouwverwerking

Kruisje Gedachteniskapel
In de kerk Sint Pieter beneden is achterin een wand waar ter nagedachtenis aan overledenen een kruisje met hun naam hangt. Het is gebruikelijk dat na twee jaar het kruisje wordt weggenomen. Nabestaanden krijgen altijd een bericht van het parochiekantoor voordat het kruisje wordt weggehaald. Men kan dan aangeven of men het kruisje langer wilt laten hangen. De kosten daarvan zijn € 110,00 voor vijf jaar. Hiervan maakt het parochiekantoor een overeenkomst op.