Misintenties


Misintenties

Misintenties kunt u per mail of telefonisch doorgeven aan het parochiekantoor of door het invullen en verzenden van onderstaand formulier.
Misintenties worden opgenomen in ons parochieblad, mits tijdig vóór kopijdatum opgegeven.

Het betreffende bedrag overmaken op een van onderstaande bankrekeningnummers:

 • Voor een misintentie in de Onze Lieve Vrouw:
  Bankrekening: NL54 ABNA 0576 1185 75 t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming te Maastricht, o.v.v. misintentienaam en datum.
 • Voor een misintentie in de kerken op Sint Pieter:
  Bankrekening: NL37 INGB 0001 0563 63 t.n.v. RK kerkbestuur H. Petrus, o.v.v. misintentienaam en datum.

Tarieven:

 • H. Mis op maandag tot en met vrijdag € 15,00
 • H. Mis op zaterdag of zondag € 30,00

Misintentie formulier

Wij verzoeken u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De velden die aangeduid zijn met een sterretje (*) zijn verplichte velden. Denkt u er aan de misintenties minstens twee werkdagen tevoren op te geven, misintenties voor het weekend graag vrijdagmiddag vóór 12.00 uur. U kunt ze anders nog voor de H. Mis rechtstreeks in de sacristie opgeven, waar u ook contant kunt betalen.
 

  Intentie *  Moet gelezen worden in de *

  Tijdstip van de heilige mis *

  Betreft *