Kerk en Wereld


Kerk en Wereld

Missionaire werkgroep Kerk en Wereld van de parochies O.L.V. en Sint Pieter te Maastricht

De missionaire werkgroep “Kerk en Wereld” vraagt aandacht voor financiële steun voor het missiewerk in de diverse missielanden, houdt contact met de diverse missionaire organisaties, heeft contact met de hulpverleners in de missie gebieden en vraagt aandacht voor de projecten aldaar.
Indien nodig zoekt de werkgroep fondsen voor het realiseren van haar missionaire activiteiten.

De werkgroep komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit een tiental vrijwilligers.

De werkgroep beheert de financiën, die op haar bankrekening ten behoeve van de noodlijdenden gestort worden en zorgt voor verdere storting naar de projectlanden.

Verder geeft de werkgroep financiële hulp aan de sociaal zwakkeren in onze omgeving. Hiervoor onderhoudt zij contacten met erkende hulpinstanties in onze omgeving.

Indien nodig worden aparte fondsen benaderd.

Kerk en Wereld bankrekening nummer:
NL05ABNA 0640 1831 07
ten name van Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en St. Pieter.