Dragersgilde Sterre der Zee


Dragersgilde Sterre der zee

Het beeld van Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee” wordt nog steeds, als vanouds, meegedragen in processies, de bidweg en tijdens alle Mariafeesten in de Grote Intocht in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.

Elk jaar neemt het Gilde deel aan de volgende activiteiten:

  • 2 februari: Maria Lichtmis
  • 25 maart Maria: Boodschap.
  • Tweede Paasdag: Sacramentsprocessie in de parochie
  • Zaterdag na Pasen: Afsluiting Paasweek
  • Zondag na 13 mei: Stadsprocessie
  • 15 augustus: Maria Tenhemelopneming
  • 10 oktober: Mariafeest van het Bisdom
  • 8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen
  • Tevens ook de zeven jaarlijkse Heiligdomsvaart

Daarnaast neemt het Gilde deel aan diverse processies, onder andere te St. Pieter, Wyck, Amby, Scharn en Heer. Verder brengen zij samen met de Sterre der Zee bezoeken aan verzorgings- en verpleeghuizen in de regio.

Het Gilde bloeit nog steeds, dank zij de devotie tot de “Sterre der Zee”, ‘Slevrouw vaan Mestreech’. Laten we de hoop uitspreken dat deze bloei blijft doorgaan en verder wordt gegeven aan jonge mannen, die net als de dragers nu, de ‘voetjes’ van de “Sterre der Zee” willen zijn.

Lid van Verdienste: G.L. Preemen

Deken-Magister:  Pastoor Mgr. Dr. Jan Vries

Bestuur:
Gouverneur / Voorzitter: Patrick Leenders
Deken / Secretaris: Frank Bronnenberg
Meester / Penningmeester: Henry Mertz
Lid: Zjeraar Vandenboorn
Lid: Huub Dinjens.

De Gilde-rekening is: Bankrelatie: IBAN : NL22INGB0005176320 
BIC : INGBNL2A   t.n.v. Dragersgilde ‘Sterre der Zee’
KvK. nr. :  40 20 38 48 RSIN / fiscaal nummer :   ANBI 806541787

Voor meer informatie over het Dragersgilde: KLIK HIER