Muziek in de Basiliek


Muziek in de Basiliek

Basilicakoor
Het Basilicakoor, opgericht in 1804, is één van de oudste koren van Maastricht. Het verzorgt in de Basiliek van de Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ de meerstemmige zang op zondagen (ongeveer twee keer in de maand) en op feestdagen.
Repertoire: polyfone motetten uit de Renaissance en de Barok, klankrijke missen uit de klassieke tijd en de Romantiek, maar ook meer moderne en hedendaagse composities.

Desgevraagd verzorgt het koor ook huwelijksdiensten.

Het koor heeft haar vaste repetities op woensdagavond van 20.00 uur tot 21.45 uur in het Slevrouweheukske (parochiezaal), ingang Stokstraat 46a.

Het koor is een gemengd koor en telt momenteel 35 leden.
Het koor staat onder leiding van cantor-organist Hans Leenders.

Meer (actuele) informatie vindt u op: https://basilicakoorsterrederzee.nl/

Hans Leenders
Wycker Grachtstraat 22 D 1
6221 CW Maastricht
T: 043-3251124 en 06-30338026
E: hans.leenders@hetnet.nl

Het Basilica Consort
In de loop van het jaar 2020 werd een nieuw onderdeel toegevoegd aan de muzikale tak binnen de Basiliek-gemeenschap. Op initiatief van Hans Leenders werd het Basilica Consort in het leven geroepen. Dit strijkersensemble, waar nodig aangevuld met andere instrumenten, staat onder leiding van Hans Leenders en begeleidt het Basilicakoor tijdens kerkelijke diensten en kerkconcerten. Het Basilica Consort verzorgt ook eigen concerten in de Basiliek.

Schola Nova
De Schola Nova is een herenkoor en is nauw verbonden met het Basilicakoor. Zij verzorgt de gregoriaanse gezangen.
Desgevraagd verzorgt het koor ook begrafenisdiensten.
Het koor repeteert op zondagochtend van 9.45 uur tot 10.30 uur voorafgaande aan de hoogmis in de Basiliek.
Het koor telt ongeveer 15 leden en staat onder leiding van Hans Leenders.

Orgel
De liturgie in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ wordt ondersteund door het Séverin-orgel uit 1652, bespeeld door de organisten Hans Leenders en Sjef Streukens. De geschiedenis van dit orgel wordt beschreven in het boekje van R.J.G. Opdenakker en C.P.M. Cuypers, 350 jaar Severijn orgel O.L.V. Basiliek te Maastricht (1652-2002) (Maastricht 2000), 66 blz. Dit boekje is te koop in het Accueil.