Biecht


Biecht

In het sacrament van de Biecht, tegenwoordig bij voorkeur genoemd het Sacrament van Boete en Verzoening, verkrijgt men van Christus, door de priester, vergeving van zonden. Dit sacrament geeft de mens genezing en de kans een nieuw begin te maken.

Iedere zaterdagmorgen, van 11:00 tot 12:15 uur, in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw is gelegenheid tot Biecht.

Iedere zaterdagmiddag, van 16:30 tot 17:00 uur, in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw is gelegenheid tot Biecht (Engelstalig).

U kan ook een afspraak maken voor de Biecht met een van de priesters (Pastoor Jan Vries, Kapelaan Robin Thomas en em. pastoor Frans) of priester Nacho Vergara, T: 06-18777025.