Cantores


Cantores

Naar aanleiding van besluiten, genomen tijdens het 2e Vaticaanse Concilie werd het opluisteren van de Heilige Missen door middel van Nederlandse gebeden en gezangen ingevoerd. Naast de inzet van de traditionele kerkkoren werd de functie ‘Cantor” ingesteld: 
        “iemand die uit hoofde van zijn functie de gemeente voorgaat in de zang in een kerk“

In onze parochiekerk Sint Pieter Beneden wordt door ca. 6 mannen de taak van Cantor uitgevoerd. Op de zaterdagavond, om de 14 dagen wordt door de Cantores de Nederlandse gezangen gezongen. Nederlandse liederen, die afgestemd zijn op de liturgie van de betreffende zondag erna.

De dirigent is Pierre Willems, die ook het orgel bespeelt.

Op basis van de ervaring van de zangers wordt er alleen op de betreffende zaterdag,  drie kwartier vóór aanvang van de dienst, het muzikale programma doorgenomen.

Geïnteresseerd om mee te zingen of voor nadere informatie, neem contact op met Piet Heijnen (pajm.heijnen@gmail.com).