Catechese


Catechese

Catechese op school

Naast de voorbereiding op de eerste Heilige Communie en het Vormsel is er voor de kinderen op basisschool St. Pieter een aanbod voor catecheselessen. Het gaat om 10 catecheselessen in het najaar en 10 lessen in het voorjaar, bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m 6. De lessen worden gegeven in de school op maandagmiddag, aansluitend aan de schooltijd van 15.30 uur tot 16.15 uur. De verhalen worden verteld vanuit de christelijke traditie en volgen de kerkelijke feesten en seizoenen. De lessen worden verzorgd door mevrouw Marian Bombaij. Het aanbod en de aanmelding verlopen via de basisschool St. Pieter.
Contactpersoon is mevrouw Marian Bombaij, T: 06-46109098; E: m.bombaij@ziggo.nl