Doopsel


Doopsel

Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de kerkgemeenschap. Het is gebruikelijk om de dopeling te laten dopen in de eigen parochie. Als u uw kind wilt laten dopen, vraagt dat een bewuste keuze. Tijdens de doopvoorbereiding diept u die keuze uit met andere ouders. Volwassenen die gedoopt willen worden, volgen een eigen traject.

Voorbereiding
Het dekenaat Maastricht organiseert gezamenlijke doopvoorbereiding voor jonge ouders.

We vragen de ouders van hun eerste dopeling deze avond bij te wonen. Deze vindt éénmaal per maand plaats van 20.00 tot 21.30 uur, afwisselend in de verschillende parochies. Tijdens deze avond bespreekt de priester of diaken het waarom en de betekenis van het doopsel.

Voor data en locatie zie: doopvoorbereidingsavonden-2024. U dient zich vooraf aan te melden bij het parochiekantoor.

Tijdens een huisbezoek/afspraak worden alle praktische en liturgische zaken doorgesproken met de priester die uw kind doopt.

Afspraak
Er wordt in alle drie de kerken gedoopt. De datum wordt vastgesteld in overleg met de doopheer.
Het sacrament van de doop wordt bij voorkeur op zondag toegediend.

Kosten
De kosten voor het doopsel bedragen € 50,00 (vrijwillige bijdrage). 
Dit bedrag kunt u overmaken op:
– Bankrekening: NL54 ABNA 0576 1185 75 t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming te Maastricht o.v.v. naam dopeling en doopdatum; 
of
– Bankrekening NL37 INGB 0001 0563 63 t.n.v. RK kerkbestuur H. Petrus o.v.v. naam dopeling en doopdatum.

Doopkaars en oorkonde worden door de parochie aangeboden.

Aanmelding
Voor aanmelding van de dopeling kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Vries, T: 06-51187863 of kapelaan Robin Thomas, T: 06-59706745.