Eucharistie (Heilige Communie)


Eucharistievieringen

Voor de reguliere HH. Missen en bijzondere vieringen zie liturgische kalender in parochieblad.


Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw is op zondag 12 mei 2024 om 10.00 uur in de kerk van St. Pieter Beneden.

Als ouders hun kind hebben laten dopen, is het belangrijk om ook de volgende stappen op de christelijke levensweg te zetten. Doopsel, Eerste Heilige Communie en Vormsel horen bij elkaar en vormen samen de ‘initiatiesacramenten’. De parochies van Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ hebben een gezamenlijke voorbereiding en viering van de Eerste Heilige Communie. De viering van de Eerste Heilige Communie vindt plaats in de kerk Sint Pieter Beneden.


Voorbereiding
De parochies van Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ hebben een gezamenlijke voorbereiding en viering van de eerste Heilige Communie. De viering van de eerste Heilige Communie vindt plaats in de kerk Sint Pieter Beneden.
De kinderen worden voorbereid door mw. Monique Voorvelt, de kapelaan en de pastoor.
De voorbereiding start begin januari en gaat door tot aan de communiedag.
De lessen worden gegeven op de donderdagmiddag na schooltijd in het Pieterkelderke, Sint Willibrordusstraat 12 te 6212 CB Maastricht. De kinderen komen bij elkaar in het speeltuintje naast de kerk.

Verder vragen wij de ouders er rekening mee te houden dat er in de voorbereidingstijd drie ouderavonden worden georganiseerd. De eerste ouderavond vindt plaats voor de eerste les in januari. Tijdens de eerste twee ouderavonden praten en denken we samen over het geloof. Want geloven is niet iets van de kerk alleen maar start thuis in het gezin. Het is dus belangrijk dat ouders meewerken aan de voorbereiding op de communie. Samen kunnen we het kind laten ervaren dat het door de Communie wordt opgenomen in de christelijke gemeenschap. WANT ZIEN GELOVEN DOET GELOVEN.
Tijdens de derde ouderavond zal de communiemis worden besproken.

Wij vragen u om met uw kind enkele zondagen naar de kerk te komen. Eenmaal per maand is er een kinderwoorddienst of een gezinsmis met het familiekoor Sint Pieter. Dan is er extra aandacht voor de kinderen. 
Op de pagina gezinskerk ziet u wanneer er activiteiten zijn.

Contactpersoon is mevrouw M. Voorvelt, T: 043-3218117 of 06-22456220, E: monique.voorvelt@kpnmail.nl

Kosten
De voorbereidingskosten van de Eerste H. Communie zijn € 50,00 voor lesmaterialen, activiteiten en de communiemis. Dit bedrag kunt u overmaken op Bankrekening: NL41 SNSB 0858 2429 07 (t.n.v. Parochie Sint Pieter) o.v.v. naam kind en “Eerste Heilige communie 2024” of kunt u contant voldoen bij het parochiekantoor (geen pinmogelijkheid).
U krijgt krijgt in december 2023 een brief met alle informatie en data.

Aanmelding
Kinderen vanaf groep 4 (ongeveer 7/8 jaar en ouder), die gedoopt zijn, kunnen aan de voorbereiding deelnemen. U kunt uw kind aanmelden bij het parochiekantoor.
Indien uw kind niet gedoopt is in een van de kerken van Sint Pieter, dient u in de doopkerk van uw kind een doopbewijs aan te vragen en dat bij het parochiekantoor in te leveren. Als u uw kind aanmeldt voor de communie gaan wij ervan uit dat u ermee instemt, dat haar/zijn naam genoteerd wordt in de kerkregisters en vermeld wordt in het parochieblad.

Voor aanmelding van de communicant kunt u het digitale formulier invullen. Voor meer informatie kunt u bellen met het parochiekantoor. Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De velden die aangeduid zijn met een sterretje (*) zijn verplichte velden.
 

    Aanmeldformulier voor een communicant of een vormeling
    Waar wilt u uw kind voor aanmelden?

    Gegevens aanvrager


    Gegevens vormeling/communicant


    Gegevens ouders