Huwelijk


Huwelijk

Gelovigen die hun liefde en trouw willen bevestigen in het sacrament van het huwelijk, kunnen een beroep doen op de priesters van ons pastoraal team. Bruidsparen die niet in een van onze parochies wonen, kunnen zich ook aanmelden.

Huwelijksvoorbereiding
In verband met de coronamaatregelen zal de priester zelf de voorbereiding doen per bruidspaar.
Normaal vindt de voorbereiding gezamenlijk plaats.

Formulieren, afspraken
Bruidsparen dienen het volgende te regelen:

 • Een recent doop- en vormbewijs aan te vragen bij de parochie waar u gedoopt en gevormd bent.
 • Een afspraak met uw eigen pastoor of de priester die u voorbereidt. Vul met hem de benodigde huwelijksformulieren in.
  Als u een boekje maakt met de orde van dienst, dient u dat ook samen met uw priester te doen.
 • Verlof van uw eigen parochie voor een huwelijk buiten de parochie.
 • Contact met de koster van de betreffende kerk, minstens een week vóór uw huwelijk in verband met alle voorbereidingen.

NB: huwelijksformulieren + recente doop- en vormbewijzen + huwelijksboekje dienen ingeleverd te zijn bij het parochiekantoor uiterlijk één maand vóór de huwelijksdatum bij de priester van ons pastoraal team die het huwelijk inzegent.

Koor
Voor de opluistering van de dienst kunt u een beroep doen op een van onze koren. Daarvoor kunt u contact opnemen met de betreffende dirigent.
Zorg je zelf voor een koor, dan wel een koor dat religieuze liederen zingt die passen in de liturgie van de H. Mis en het huwelijk.

Kosten
De kosten van een huwelijk zijn € 500,00. In dit bedrag zijn inbegrepen: priester, acoliet en huwelijkskaars.
Indien je een eigen priester meebrengt, vragen wij u om aan het parochiekantoor zijn naam en adres door te geven.
De vergoeding voor de eigen priester dient u zelf te regelen.
De kosten van het koor worden rechtstreeks door het betreffende koor in rekening gebracht bij het bruidspaar.

Betalingstermijn
De kosten moeten drie weken voor het huwelijk voldaan zijn:
– voor OLV op bankrekening: NL54 ABNA 0576 1185 75 t.n.v. Parochie O.L.V. Tenhemelopneming te Maastricht o.v.v. namen bruidspaar en datum huwelijk;
– voor Sint Pieter op bankrekening NL37 INGB 0001 0563 63 t.n.v. RK kerkbestuur H. Petrus o.v.v. namen bruidspaar en datum huwelijk.
Gelieve de overschrijvingsdatum door te geven aan het parochiekantoor.

Aanmelding
Bruidsparen kunnen zich via het parochiekantoor aanmelden, liefst telefonisch in verband met directe informatie over beschikbaarheid van de kerken. U kunt ook het digitale formulier invullen. Na ontvangst hiervan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Voor meer informatie kunt u bellen met het parochiekantoor.

Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De velden die aangeduid zijn met een sterretje (*) zijn verplichte velden.

  Gegevens aanvrager


  Gegevens bruidspaar

  Locatie huwelijkssluiting*

  Priester*