Missie


Missie

De missionaire werkgroep “Kerk en Wereld” vraagt aandacht voor financiële steun voor het missiewerk, 
zie Kerk en Wereld