Schola Gregoriana


Schola Gregoriana

Destijds is door de toenmalige koster van Parochie Sint Pieter Boven, de heer Jo Rosier, de Schola Gregorianum opgericht. De doelstelling was en is een aantal zondagen per jaar de Hoogmis in de Kerken Sint Pieter Beneden en Boven op te luisteren met de gregoriaanse gezangen uit de Graduale Simplex; gezangen die behoren bij de liturgie van de bewuste zondag. In afstemming met de dienstdoende voorganger wordt voor elke mis het muzikale programma vastgesteld.

Sedert een aantal jaren alweer is de muzikale leiding in handen van Pierre Willems en op het orgel  worden de zangers, tot op heden 7 gemotiveerde personen, begeleid door Loek Bongaarts.

Op basis van de ervaring van de zangers wordt er op de betreffende zondag, vóór aanvang van de dienst, het muzikale programma doorgenomen.

Geïnteresseerden om mee te zingen of voor nadere informatie neem contact op met de heer P. Heijnen (pajm.heijnen@gmail.com).