Sint Caeciliakoor


Sint Caeciliakoor, Sint Pieter Boven

St. Caeciliakoor St. Pieter op de Berg verzorgt de muzikale opluistering van de diensten in de kerk Sint Pieter Boven op zon- en feestdagen.

Desgevraagd verzorgt het koor ook huwelijks- en begrafenisdiensten.

Het koor heeft haar vaste repetitietijd op de woensdagavond van 20.15 uur tot 22.15 uur. 
De repetities vinden plaats in Aon de Slouw, Ursulinenweg 18a, 6212 NC Maastricht.

Momenteel telt het koor 31 leden. Zij worden tijdens de diensten begeleid door professionele personen: organist Christianne Steegmans en het geheel staat onder leiding van de dirigent Axel Janssen.

Contactadres:
secretaris Lilian Swaen, T: 06-46032535, E: lilian.swaen@gmail.com 

Het koor heeft een eigen Facebookpagina:
St. Caeciliakoor St. Pieter op de Berg