Sint Ceciliakoor


Sint Ceciliakoor, Sint Pieter Beneden

Het Sint Ceciliakoor verzorgt de muzikale opluistering van de diensten in de kerk Sint Pieter Beneden op zon- en feestdagen. In goed overleg met Pastoor Vries wordt afgestemd welke muziek het koor ten gehore brengt.
Het koor beschikt over een uitgebreid programma van meerstemmige Missen en nationale en internationale religieuze liederen, voornamelijk klassiek georiënteerd. Afgestemd op de strekking van de onderhavige dienst wordt een passend muzikaal programma opgesteld .

Desgevraagd verzorgt het koor ook huwelijks- en begrafenisdiensten.

Het koor heeft haar vaste repetitietijd op de donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur. 
Onder normale omstandigheden vinden de repetities plaats in “het Pieterkelderke’; een geschikte ruimte onder het Parochiekantoor, Sint Willibrordusstraat 12, 6212 CB Maastricht.

Alle inspanningen zijn gericht om in de kerk Sint Pieter beneden eenmaal in de 2 weken de zondagsdienst om 9.45 uur te verzorgen en op de voorafgaande zaterdag de zaterdagavonddienst om 18.30 uur, met een kleine groep zangers. Voorafgaand aan deze dienst is er vanaf 18.00 uur een korte repetitie.

Momenteel telt het koor 23 leden. Zij worden tijdens de diensten begeleid door professionele personen: organist Rick Debie en het geheel staat onder leiding van de dirigente Ilona de Jong.

Contactadres: 
secretaris Mevrouw Marjo Verhoeven-Loontjes, Planetenhof 61, 6215 TT Maastricht, T: 06-11270444; E: d.verhoeven1@home.nl 

Het koor heeft een eigen website: 
https://koorsintpieterbeneden.wordpress.com/