* Vastenactie 2024: voedselhulp voor jonge kinderen in Malawi

Malawi (Afrika) is een van de armste landen ter wereld met een zeer hoge inflatie (40%). De moedersterfte is hoog, met als gevolg een groot aantal weeskinderen. Veel baby’s en moeders zijn ondervoed. Er is grote behoefte aan moedermelk vervangende producten, zoals Lactogen en het lokale product Lukinapala, een pap van soja en mais. Beiden zijn zeer duur. Een reden om via de vastenactie 2024 geld in te zamelen ter leniging van de hongersnood onder baby’s en peuters. Met Uw bijdrage geeft U jonge kinderen in Malawi uitzicht op een gezond leven. Dit project wordt gesteund door de Stichting Dovenzorg Malawi Sint Michielsgestel en het Missieburo Roermond.

Uw giften kunt U over maken op rekeningnummer NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en St. Pieter o.v.v. Malawi of Uw gift in de offerblok achterin de kerk.

In de rij voor de wekelijkse voedselhulp.

Meer informatie:

In november 1980 vertrok Broeder Henk van Heck als 50-jarige naar het missiegebied van de Broeders van de Beyart (Maastricht) in zuid Malawi, in het Ngludi gebied oostelijk van Blantyre. Tot die tijd was hij docent en pedagoog aan het Instituut voor Dovenzorg in Sint Michielsgestel in Brabant. Hij noemde zichzelf een late roeping en de beste keuze, die ik ooit heb gemaakt zei hij later. Hij richtte daar een dovenschool op. Maar werd ook geconfronteerd met de schrijnende armoede, de hoge moedersterfte, ondervoede moeders, te zwak om voor hun baby’s te zorgen, slechte hygiëne en gebrekkige ziekenhuis structuur en dien ten gevolge een groot aantal babyweesjes, dan wel ondervoede kleuters en het chronisch tekort aan moedermelk en voedsel voor de kleintjes.

Hij stichtte het project “Home Based Care” op, dat onder andere Lactogeen aan kocht. Dit is een moedermelk vervangend product, dat te koop is in Malawi, maar zeer duur is. Daarnaast werd gezorgd voor aankoop van Lukinipala, dat lokaal geproduceerd wordt. Dit is een pap van mais en soja en verrijkt is met vitamines en mineralen, ook weer zeer duur.

Malawi behoort tot de 10 armste landen wereldwijd. De moedersterfte is heel hoog. Het land wordt regelmatig getroffen door cyclonen, zware regenval en overstromingen, mislukte oogsten, ten gevolge van overstromingen dan wel droogte. Momenteel is de inflatie meer dan 40% en de aankoop wordt steeds moeilijker. De missionaire werkgroep “Kerk en Wereld” van de O.L.V. Sterre der Zee Basiliek zet zich al jaren in voor hulp aan het project van Broeder Henk van Heck, die als kloosternaam Wladimir koos.

Broeder Wladimir overleed onverwacht op 11 maart 2016 op 86-jarige leeftijd in Malawi en is aldaar begraven. Het project werd overgenomen door de Nederlandse verpleegster Esther van Onna, woonachtig aldaar. Samen met haar team heeft zij zich ingezet voor het project van Broeder Wladimir. De naam van het project werd Wladicare en functioneert onder het bestuur van de Nederlandse Stichting “Dovenzorg Malawi Sint Michielsgestel”. Per 1 januari 2024 heeft haar naaste medewerkster Gladys Mpanda, een zeer ervaren verpleegster, het project organisatorisch en bestuurlijk overgenomen in samenwerking met de Stichting “Dovenzorg Malawi Sint Michielsgestel”.

Momenteel ontvangen elke week 10 baby’s jonger dan 6 maanden 1 blik Lactogen. Baby’s/kleuters ouder dan 6 maanden, momenteel 120, krijgen elke maand 5kg. Lukinipala. Het project loopt, maar het kost veel moeite om een oplossing te bieden voor de schrijnende behoefte. Broeder Henk zei altijd tegen “Kerk en Wereld” kinderen hebben het recht om te leven. Jaarlijks is € 7.000,00 nodig om het levenswerk van Broeder Henk voort te kunnen zetten.

De missionaire werkgroep “Kerk en Wereld” wil middels de Vastenactie 2024 deze hulp blijven geven.

Het bankrekeningnummer van Kerk en Wereld is NL05 ABNA 0640 1831 07
ten name van Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en St. Pieter o.v.v. Malawi of Uw gift in de offerblok achterin de kerk..