Vormsel


Vormsel

Als ouders hun kind hebben laten dopen en de eerste Heilige Communie hebben laten doen, is het belangrijk om ook het laatste ‘initiatiesacrament’ te ontvangen: het sacrament van het Vormsel.
Doopsel, eerste Heilige Communie en Vormsel horen bij elkaar. Als de jongeren in groep 8 zitten, worden ze uitgenodigd om het sacrament van het  Vormsel te ontvangen. Ze zijn dan op een leeftijd dat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen en zelf ‘ja’ kunnen zeggen tegen het geloof waarvoor hun ouders bij de doop hebben gekozen. In het Vormsel bevestigt de Heilige Geest het ‘ja-woord’ van de vormeling. Hij geeft hem/haar kracht om te blijven geloven en ook zelf de liefdevolle boodschap van Jezus uit te dragen.

Het toedienen van het H. Vormsel zal plaatsvinden op zaterdag 8 juni 2024 om 18.30 uur in de Basiliek van Sint Servaas.

Voorbereiding
De parochies van Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ en Sint Servaas hebben een gezamenlijke voorbereiding en viering van het sacrament van het Vormsel. De viering van het sacrament van het Vormsel vindt plaats in de Basiliek van Sint Servaas.

(de volgende tekst zal nog aangepast worden:)

De voorbereiding voor het vormsel begint ? 2024. In tien bijeenkomsten worden de vormelingen voorbereid. De lessen vinden plaats in het Pieterkelderke op dinsdagmiddagen na schooltijd van 15.45 uur tot 16.45 uur. Zij worden verzorgd door de kapelaan. De ouders worden in de voorbereidingstijd uitgenodigd voor een ouderavond, waarin wij inhoudelijk en praktisch over het Vormsel met elkaar spreken.

Kosten
De kosten voor het lesmateriaal en de voorbereiding van het H. Vormsel zijn € 50,00. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL41 SNSB 0858 2429 07 t.n.v. Parochie Sint Pieter o.v.v. “naam kind” en “Vormsel”, of contant voldoen bij het parochiekantoor (geen pinmogelijkheid).

Aanmelding
Voor aanmelding van de vormeling kunt u het digitale formulier invullen. Na aanmelding ontvangt u een brief met alle informatie en data. Voor meer informatie kunt u bellen met het parochiekantoor.

Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De velden die aangeduid zijn met een sterretje (*) zijn verplichte velden.

 

    Aanmeldformulier voor een communicant of een vormeling

    Waar wilt u uw kind voor aanmelden?

    Gegevens aanvrager


    Gegevens vormeling/communicant


    Gegevens ouders