Ziekenzalving


Ziekenzalving

Als een mens de kwetsbaarheid van het leven voelt bij ziekte of ouderdom is er een teken van God dat sterkt, bemoedigt en vergeving aanzegt, het sacrament van de ziekenzalving. Het is het mooiste als de zieke het samen met zijn naasten kan beleven. Daarom verdient het aanbeveling niet onnodig lang te wachten.

Eenmaal per jaar in september, rond ziekendag, vieren we het ook samen, in de dagkapel van de kerk Sint Pieter Beneden. In het parochieblad wordt aangekondigd wanneer.

Voor de ziekenzalving kan men contact opnemen met een van onze priesters.

Mocht u geen contact krijgen met een van de priesters, dan kunt u contact opnemen met verpleeghuis Larissa van Envida (T: 3690670), die voor u een priester oproepen.