* 30-6-2024: Sacramentsprocessie Sint Pieter

Patroonsfeest van Sint Pieter – zondag 30 juni 2024

Op zondag, 30 juni zal de sacramentsprocessie ter ere van het patroonsfeest van de Heilige Petrus weer door onze parochie trekken. Voorafgaand aan de processie is er om 10.00 uur een openlucht eucharistieviering in de tuin van Tiel Janssen, Lambertuslaan 15. Aansluitend aan deze eucharistieviering vindt de processie plaats. Deze zal rond 11.15 uur vertrekken.

De ziekenzegening en slotceremonie zullen plaatsvinden op het kerkplein, Sint Pieter Beneden.

U kunt zich nu al opgeven voor de ziekenzegening bij het parochiekantoor via info@olv-sintpieter.nl of 043-3214694.

De route van de processie is als volgt:
Lambertuslaan, Papenweg, Amandusstraat, Burg. Ceulenstraat, Willibrordusstraat, plechtige slotceremonie op het plein bij Kerk Sint Pieter beneden.

In geval van slecht weer beslist het processie comité of de processie zal doorgaan. Indien de processie niet kan doorgaan zal de mis plaatsvinden in de kerk beneden, ook om 10.00 uur, met aansluitend een kleine processie in de kerk zelf.

Indien u langs de route woont, willen wij u beleefd vragen te vlaggen en zo veel mogelijk de route autovrij te maken.

Het processie comité