Als ik kerkbijdrage wil betalen ben ik dan verplicht om een bepaald bedrag te betalen?

De minimum kerkbijdrage voor 2023 is door het Bisdom vastgesteld op: € 130,00 per jaar. Het richtsnoer voor
deelname aan de kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.